θετική λίστα φαρμάκων

Νέες τιμές φαρμάκων!

Τις νέες τιμές φαρμάκων δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας. Τα φάρμακα θα αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση κι ο κατάλογος ορίζει τις ασφαλιστικές τιμές οι οποίες θα δίνονται ως αποζημίωση για κάθε φάρμακο από το Ταμείο ανεξάρτητα από τη λιανική τιμή πώλησης. Το ζήτημα όμως είναι πόσο θα χρεώνονται οι ασθενείς.

 

Από 3 Οκτωβρίου ενεργοποιείται η "νέα θετική λίστα" φαρμάκων

Μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και την έκδοση της αντίστοιχης Υπουργική Απόφασης,η νέα θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων μπαίνει σε ισχύ από τις 3 Οκτωβρίου.

 

Syndicate content