"Αρρυθμίες"  καταγράφονται στην κατανάλωση φαρμάκων στην Ελλάδα.