Μια συσκευή που θα «μεταφράζει» την ενέργεια της κίνησης των καρδιακών παλμών σε ηλεκτρισμό θα μπορεί, στο μέλλον, να χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί βηματοδότες.