ασφαλιστικές τιμές

Νέες τιμές φαρμάκων!

Τις νέες τιμές φαρμάκων δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας. Τα φάρμακα θα αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση κι ο κατάλογος ορίζει τις ασφαλιστικές τιμές οι οποίες θα δίνονται ως αποζημίωση για κάθε φάρμακο από το Ταμείο ανεξάρτητα από τη λιανική τιμή πώλησης. Το ζήτημα όμως είναι πόσο θα χρεώνονται οι ασθενείς.

 

Επιτέλους εμφανίστηκε η νέα λίστα φαρμάκων!

Εκδόθηκε επιτέλους  η νέα λίστα φαρμάκων  η οποία  θα ισχύσει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 26 Αυγούστου, για τις φαρμακαποθήκες από 2 Σεπτεμβρίου και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 9 Σεπτεμβρίου.
 

Syndicate content